Az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól szóló 13/2009 (IV.22) Egészségügyi Miniszteri rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az alábbi finanszírozási eljárásrendek tervezetét és háttéranyagát teszi közzé társadalmi-szakmai egyeztetésére.

Tekintettel a rendkívül költséges terápiákra, a társadalombiztosítási finanszírozás tervezhetősége érdekében fontos a kórképek és az alkalmazható diagnosztikai és terápiás eljárások helyének koncepcionális átgondolása. A bővülő indikációs lehetőségek, diagnosztikai eljárások és a robbanásszerűen megjelenő új terápiás területek felvetik azt az igényt, hogy az egyidejűleg jelenlévő, különböző támogatási megoldások az átláthatóság érdekében egységes finanszírozási protokollba rendeződjenek.

A betegségcsoportok kezelési stratégiájának koncepcionális áttekintésekor a jó minőségű szakmai protokollokra, nemzetközi irányelvekre, nemzetközi finanszírozási gyakorlatokra kell helyezni a hangsúlyt a finanszírozási protokollok készítésekor.

A nemzetközi epidemiológiai adatok, kezelésbe vonható betegszám figyelembevételével, a közeljövőben a kórképek teljes körű diagnosztikai és terápiás lehetőségeinek feltérképezésével, a várható éves társadalombiztosítási támogatáskiáramlás tervezhetővé válhat, továbbá lehetőség nyílik az alul diagnosztizált és kezelt, illetve felül diagnosztizált és kezelt betegek kezelési anomáliáinak kiszűrésére is. Az incidencia adatok alapján emelkedő, illetve csökkenő tendenciákat prognosztizálhatunk, tervezhetünk.

A rendkívül költséges diagnosztikai és terápiás lehetőségekre figyelemmel, elengedhetetlen az indikációk és a finanszírozási protokollok pontos definiálása az adekvát alkalmazás, és a korrekt ellenőrzés céljából. Ebből kifolyólag jól strukturált, szakmai evidenciákon alapuló megfelelő finanszírozási protokollok elkészítése elengedhetetlen, mely a társadalombiztosítási keretek betarthatóságát is biztosítani képes. Elsődleges célunk, hogy hatékony, átlátható finanszírozási protokollok készüljenek, illetve a „Biztonság és Partnerség” keretében transzparens módon a rendelkezésre álló, jogszabályban lefektetett határidőkön belül lehetőséget adjon a szakmai egyeztetésre, illetve társadalmi vitára is.

Végül, de nem utolsó sorban a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatások szakterületei számára a finanszírozási protokollok megteremtése jól meghatározott támpontot nyújthat a kezelési stratégiák felállításában, mely közép-hosszú távon az egészségbiztosítás minőségbiztosítási alapjainak lefektetésében nagy horderejű jelentőséggel bírhat.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tervezetre és a háttéranyagra a társadalmi-szakmai egyeztetés keretében beérkezett észrevételek nyilvánosak. Az észrevételeket 2009. november 06.-ig az adott finanszírozási eljárásrend mellett látható email címre lehetett megtenni.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az észrevételeket összesíti, a finanszírozási protokoll és háttéranyagainak munkaverziójába az érdemi, szakmai észrevételeket beépíti, és a 13/2009 (IV.22) EüM rendelet alapján 2009. december 20.-án honlapján publikálja, illetve további intézkedés céljából az illetékes jogalkotó felé megküldi.


Dr. Gajdácsi József Zsolt
Főosztályvezető

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály
1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A
1. Krónikus myeloid leukémia 
· Finanszírozási protokoll
· Háttéranyag
· Észrevételek megtekintése (3) 
2. Myeloma multiplex 
· Finanszírozási protokoll
· Háttéranyag
· Észrevételek megtekintése (5) 
3. Sigma és colon daganatok 
· Finanszírozási protokoll    
· Háttéranyag    
· Észrevételek megtekintése (4) 
4. Rectum daganatok 
· Finanszírozási protokoll    
· Háttéranyag    
· Észrevételek megtekintése (11) 
5. Világossejtes vesedaganat 
· Finanszírozási protokoll
· Háttéranyag
· Észrevételek megtekintése (8) 
6. Nem világossejtes vesedaganat 
· Finanszírozási protokoll
· Háttéranyag
· Észrevételek megtekintése (3) 
7. Onkológiai anémia kezelés (EPO) 
· Finanszírozási protokoll
· Háttéranyag
· Észrevételek megtekintése (6) 
8. Parkinson kór 
· Finanszírozási protokoll
· Háttéranyag
· Észrevételek megtekintése (13) 
9. Hepatitis B 
· Finanszírozási protokoll
· Háttéranyag
· Észrevételek megtekintése (4) 
10. Hepatitis C 
· Finanszírozási protokoll
· Háttéranyag
· Észrevételek megtekintése (5) 
11. Felnőttkori Crohn-betegség 
· Finanszírozási protokoll
· Háttéranyag
· Észrevételek megtekintése (8) 
12. Felnőttkori fisztulázó Crohn-betegség 
· Finanszírozási protokoll
· Háttéranyag
· Észrevételek megtekintése (7) 
13. Gyermekkori Crohn-betegség 
· Finanszírozási protokoll
· Háttéranyag
· Észrevételek megtekintése (3) 
14. Colitis ulcerosa 
· Finanszírozási protokoll
· Háttéranyag
· Észrevételek megtekintése (7) 
15. Plakkos psoriasis 
· Finanszírozási protokoll
· Háttéranyag
· Észrevételek megtekintése (5) 
16. Rheumatoid arthritis 
· Finanszírozási protokoll
· Háttéranyag
· Észrevételek megtekintése (8) 
17. Juvenilis idiopathias arthritis 
· Finanszírozási protokoll
· Háttéranyag
· Észrevételek megtekintése (5) 
18. Spondylitis ankylopoetica 
· Finanszírozási protokoll
· Háttéranyag
· Észrevételek megtekintése (4) 
19. Arthritis psoriatica 
· Finanszírozási protokoll
· Háttéranyag
· Észrevételek megtekintése (4) 
20. Osteoporosis primer prevenció 
· Finanszírozási protokoll
· Háttéranyag
· Észrevételek megtekintése (12) 
21. Osteoporosis szekunder prevenció 
· Finanszírozási protokoll
· Háttéranyag
· Észrevételek megtekintése (12) 
Kohr-Ah portal engine 1.98.